Ehrnroothin päiväkäsky


Kuva: SA-Kuva

Hämeen Ratsurykmentin päiväkäsky n:ro 18 Elokuun 3. päivänä 1944

Hämeen Ratsumiehet, Aseveljet

Käännyn tänään viimeisen kerran komentajanne ominaisuudessa (puoleenne). Minulla ei ole tilaisuutta tällä kertaa puhua Teille asioita suoraan silmästä silmään, kuten monesti ennen näiden kolmen raskaan, mutta rykmentillemme voitokkaan sotavuoden aikana olen tehnyt. Siitä syystä teen sen päiväkäskyssä, jonka toivon saatettavan teidän kaikkien tietoon.

Minulle on ilmoitettu, että kenraalimajuri Raappana ei ole ollut tyytyväinen toimintaani ajalla 27.7.-3.8.44, jona aikana rykmenttimme on ollut hänelle alistettuna. Hän on ottanut minulta päällikkyyden tänä päivänä, jonka tiedän tulevaisuudessa luettavan rykmenttimme kunniapäiväksi – yhdeksi lukuisten joukossa, ja arvostellut minut niitten sotilaiden joukkoon, jotka jostain syystä tai toisesta eivät ole täyttäneet sotilaallista velvollisuuttaan. Hänen moitteensa eivät missään suhteessa kohdistu teihin.

Te tunnette minut siksi hyvin ja minä Teidät, ettei meidän tarvitse toisillemme selvittää, minkälaisia tunteita kaikki tämä niin Teissä kuin minussa herättää. Tekisitte kuitenkin väärin, jos antaisitte sen vähäisemmässäkin määrin vaikuttaa itseenne ja tapaanne täyttää sotilaalliset velvollisuutenne näinä Isänmaamme kohtalon hetkinä.

Säilyttäkää uljas, lannistumaton ratsumieshenkenne, jonka yhtenä kantajana parhaani mukaan minäkin olen yrittänyt olla. Taistelkaa vastedeskin yhtä urhoollisesti ja taitavasti ja säilyttäkää kuri yhtä järkähtämättömästi Isänmaamme hyödyksi ja rykmenttimme kunniaksi, kuten olette tehneet minun komennossani. Seuratkaa uutta rykmentinkomentajaanne yhtä uskollisesti kuin olette seuranneet minua ja minä olen Teille kiitollinen ja Teistä ylpeä kuolemaani saakka.

Hämeen Ratsurykmentin Herrat Upseerit, Aliupseerit ja Miehet
Minä tunnen teidän arvonne ja tekonne Isänmaan palveluksessa paremmin kuin kukaan muu. Minä kiitän Teitä sydämeni pohjasta ja pyydän Teiltä kanssani kiitoksella muistamaan niitä aseveljiämme, joihin eivät maalliset kiitokset enää uletu.
Jumala olkoon kanssanne pojat.

HRR:n komentaja
Eversti G. Ehrnrooth