Maanpuolustuskiltojen Liitto

Maanpuolustuskiltojen liitto ry on valtakunnallinen killat ja erilaiset maanpuolustusyhteisöt kokoava vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö siviili- tai sotilasarvoon katsomatta. Maanpuolustuskiltojen liitto luo, ylläpitää ja kehittää toimintaedellytyksiä sekä tarjoaa palveluja jäsenyhdistyksilleen. Liiton tehtävänä on ylläpitää ja kasvattaa kansalaisten maanpuolustustahtoa, levittää maanpuolustustietoutta sekä osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutuksen ja sen kehittämiseen.

Liitto on perustettu vuonna 1963, siihen kuuluu 80 kiltaa ja sen henkilöjäsenmäärä on 13.000. Kolme jäsenyhdistyksistä on valtakunnallisia aselajiliittoja. Killat ovat joukko-osastokiltoja, aselajikiltoja, perinnekiltoja, alueellisia maanpuolustuskiltoja, turvakurssikiltoja ja maakuntajoukkokiltoja. Jäsenkilloilla on 90 paikallisosastoa ympäri Suomea. Liitolla on 11 koko maan kattavaa kiltapiiriä.

Liiton periaatteisiin on perustamisesta lähtien kuulunut se, että jäseneksi voivat liittyä sotilasarvoon, sukupuoleen ja ikään katsomatta kaikki kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Liitto on yksi suurimmista maanpuolustusjärjestöistä Suomessa. Varsinainen kiltatoiminta tapahtuu liiton jäsenyhdistyksissä eli killoissa.

Ratsumieskilta on Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jäsenkilta.

www.mpkl.fi