Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Ratsumieskilta ry on rekisteröity yhdistys, jonka y-tunnus on 3027723-8. Verkkosivustomme osoite on www.ratsumieskilta.fi.

Ratsumieskillan jäsenrekisteri perustuu Maanpuolustuskiltojen liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin, joka on osa Maanpuolustusrekisteriä.

Maanpuolustusrekisteri on Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten liiton yhteinen jäsenrekisterijärjestelmä. Sitä hallinnoi Maanpuolustusyhtiö Oy. Palvelun toimittaa Kehätieto Oy.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Ratsumieskillan jäsenrekisteriä koskevat tiedot saa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostiosoitteesta sihteeri@ratsumieskilta.fi.

Rekisterin nimi
Ratsumieskilta ry:n jäsenrekisteri.

Rekisteröidyt
Jäsenrekisteriin sisältyy kaikki jäsentyypit: varsinainen jäsen, ainaisjäsen ja kunnia/vapaajäsen.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitäminen perustuu rekisterissä mainitun henkilön vapaaehtoiseen tietojen luovutukseen. Rekisteriä käytetään yhdistyksen tieottamiseen, jäsenmaksujen käsittelyyn, mahdollisiin jäsentutkimusten tekemiseen sekä ansioituneiden ja palkittujen jäsenten luettelointiin.
 
Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsenrekisteriin kerätään jäseniltä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsentyyppi, sotilasarvo ja syntymäaika.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentiedot kysytään jäseneksi hakeutumisen yhteydessä ja täydennetään tarvittaessa.
 
Tietojen luovutus ja siirtäminen
Ratsumieskilta voi luovuttaa jäsentietojaan omille alaosastoilleen (eskadroonat) sekä Maanpuolustuskiltojen liiton (MPKL ry) rekisteriin. MPKL hoitaa keskitetysti jäsenmaksujen laskutuksen ja on osa maanpuolustusjärjestöjen yhteistä rekisteriä.

Jäsenten tietoja voidaan luovuttaa rekisteröityjen suostumuksella tarkoitukseen, josta on jäsenille taloudellista tai toiminnallista hyötyä ja tutkimuskäyttöön. Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
 
Tietojen suojaus
Rekisteritiedot ovat osa Maanpuolustusrekisteriä ja killan toimihenkilöillä on käyttäjätunnus ja salasana rekisterissä oleviin Ratsumieskillan tietoihin. Kirjautuminen rekisteriin vahvistetaan varmenteella, jonka kirjautuva saa sekä puhelimella, että sähköpostilla. Ratsumieskillan sihteerillä on rekisteristä muodostettu sähköpostirekisteri Ratsumieskillan tiedottamista varten. Sihteerin rekisteri on henkilökohtaisen tietokoneen kirjautumisen takana.
 
Tietojen käsittelyn kesto
Henkilötietorekisterissä tiedot säilytetään jäsenyyden ja maksamattomien jäsenmaksujen perinnän ajan.
 
Tietojen käsittelijät
Ratsumieskillan henkilörekisteriä käsittelee pääsääntöisesti killan sihteeri ja ne hallituksen jäsenet, joille oikeudet käsitellä rekisteriä on myönnetty. Ratsumieskillan jäsenrekisteri on ulkoistettu Maanpuolustuskiltojen Liitolle. Rekisteri on osa Maanpuolustusrekisteriä. Sihteerillä on käytössään sähköpostirekisteri henkilökohtaisella tietokoneellaan.
 
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisteriin ei liity automaattista päätöksentekoa ja profilointia.
 
Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet rekisteriin:

  • Oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostilla Ratsumieskillan sihteerille sihteeri@ratsumieskilta.fi.

Evästeet
Emme käytä sivustollamme evästeitä.

Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.